Toolbox

OKRs

Terug naar Toolbox

Wat zijn OKRs?

OKR's staan voor Objectives & Key Results en is een bekende en beproefde methode om kortcyclisch (per kwartaal) te sturen op de belangrijkste doelen van een organisatie.In de OKR methodiek worden doelen en bijbehorende kernresultaten per kwartaal vastgesteld en maandelijks gemonitord. Aan het einde van elk kwartaal evalueer je met je team en plan je verbeteringen voor het volgende kwartaal.
De kracht van OKRs is dat de organisatie zich kan committeren aan de belangrijkste doelen en dat iedereen dezelfde taal spreekt.

Waarom kiezen wij voor OKRs?

In een agile organisatie is focus op de klant belangrijk en dit wil je terug kunnen vinden in de doelen van de organisatie. Hier kan de OKR methodiek helpen. De kracht van OKR's is dat de organisatie zich kan committeren aan de belangrijkste doelen en dat iedereen dezelfde taal spreekt als het gaat om de doelen. Teams en medewerkers kunnen de eigen individuele doelen hierop afstemmen. Het implementeren van de OKR methodiek zorgt ervoor dat er in de teams een goed gesprek over de doelen tot stand komt en management actief betrokken wordt bij de keuzes die voorliggen. Transparantie dus!

Hoe OKRs Zorgverzekeraars Nederland heeft geholpen haar focus terug te vinden

Wil je meer weten over dit succesverhaal?
Lees meer

Benieuwd of OKRs kunnen helpen in jouw organisatie?

Neem contact op