Zorgverzekeraars Nederland
OKR's: efficiënt samenwerken aan gemeenschappelijke doelen
Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven.

"Imagine neemt de regie over de implementatie, dit doen ze op zo'n manier dat de regie uiteindelijk ook weer bij de organisatie terugkomt."

Nicolette van Haastrecht, Manager Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland

Empowering Investors - Company X Webflow TemplateEmpowering Investors - Company X Webflow TemplateEmpowering Investors - Company X Webflow Template

Uitdaging

ZN had als grote uitdaging om meer focus aan te brengen, de resultaatgerichtheid te vergroten en daarmee een pro-actieve houding binnen de organisatie te stimuleren.

Aanpak

Imagine heeft ZN in dit proces begeleid en geadviseerd de OKR methodiek te implementeren (OKR: Objectives & Key Results). De consultants van Imagine hebben gedurende een jaar alle teams van ZN getraind en begeleid in het leren werken met ambitieuze doelen en smarte kernresultaten. Dit op maat ontworpen OKR programma bevatte een pilot-fase die ons in staat stelde aanpassingen te maken waar nodig. Het implementatieprogramma bestond uit meerdere introductie en trainingssessies, een OKR organisatie infrastructuur en communicatie- en referentiemateriaal. Hierdoor was er voldoende ruimte voor discussies over prioriteiten tussen de teams en het management. Dit leidde uiteindelijk door een gedragen OKR Framework waar ZN mee verder kan werken.

Resultaat

Imagine heeft het OKR programma geïntroduceerd en geïmplementeerd en alle teams van ZN gedurende een jaar begeleid in het gebruik van de OKR methode. De ZN-teams gaven deze methode een NPS score van 7.5. Door de OKR structuur te blijven hanteren en resultaatgericht te werk te gaan heeft ZN een mooie start gemaakt met OKRs waardoor de methodiek en ook het eigenaarschap nog steeds werkt.

Bekijk hoe ZN de samenwerking met Imagine heeft ervaren

Meer weten?

Neem contact op