KVK
Regeren is vooruitzien met behulp van een digital roadmap
De Kamer van Koophandel in Nederland biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan bedrijven en organisaties. Haar wettelijke taken zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van bedrijven en organisaties.
Empowering Investors - Company X Webflow TemplateEmpowering Investors - Company X Webflow TemplateEmpowering Investors - Company X Webflow Template

Uitdaging

Het overzien welke digitale initiatieven er op de planning staan is voor menig (middel)grote organisatie een uitdaging. Het koppelen van deze initiatieven met de organisatiedoelen van KVK zou helpen om te zien of doelen ook echt gehaald kunnen worden. Ook wordt het mogelijk om te zien welke initiatieven overlappen of nog ontbreken, en welke in de tijd naar voren gehaald moeten worden. Hoe maak je een digital roadmap en wat is de beste strategie om deze digital roadmap goed in gebruik te krijgen en te laten werken?

Aanpak

Imagine heeft tijdens de analyse fase samen met alle digital business owners van KVK de wensen in kaart gebracht. In tweede instantie is vastgesteld hoe deze wensen zich verhouden tot de KVK-doelen en tot de digitale strategie. Aan de hand van een Digital Roadmap, een overzicht van lopende en toekomstige digitale initiatieven, kan KVK nu langere termijn vooruit plannen. Het is nu mogelijk om in een vroeg stadium knelpunten te inventariseren en aan te pakken, zodat de beoogde resultaten behaald kunnen worden. In een aantal werksessies met de digital business owners zijn steeds betere en realistischere versies van de Digital Roadmap uitgewerkt. De Digital Roadmap is vervolgens geïmplementeerd inclusief werkwijze en afspraken waarbij de business owners op regelmatige basis input blijven geven.

Resultaat

Inmiddels is de Digital Roadmap een vast onderdeel van de bedrijfsvoering van KVK. Via deze manier wordt de voortgang van alle digitale initiatieven gevolgd en elk kwartaal bijgesteld. De overgedragen afspraken en tools voor een Digital Roadmap zijn ondergebracht bij de logische strategische portfoliomanagement eigenaar van KVK, waardoor resource allocatie en prioritering op een centraal niveau plaatsvindt.

Meer weten?

Neem contact op