Toolbox

Wij transformeren op
drie hoofdthema's

Investment Management - Company Webflow Template

Organisatie rondom agile best practices

Portfolio Diversification - Company Webflow Template

Aantrekken, onboarden en behouden van digitaal talent

Investment Strategy - Company Webflow Template

Ontwikkeling van digitale producten

Wij helpen met de omslag naar agile werken, om effectief te voldoen aan de snel veranderende klantbehoeften. Dit doen wij met behulp van de volgende principes.

OKRs

OKRs staan voor Objectives & Key Results. Dit is een eenvoudige methode om kwartaaldoelen en resultaten in een organisatie vast te stellen, te communiceren en te monitoren. De kracht van OKRs is dat het hele bedrijf zich commiteert aan individuele doelen die in lijn zijn met de algemene organisatie strategie.

Obeya

Een Obeya is een methode die wordt ingezet in het besturen van organisaties en afdelingen. Het is Japans voor 'grote kamer' waar alle informatie over strategie, prestaties en projecten beschikbaar worden gesteld voor iedereen. Een team van mensen wordt voorzien van een middel om verbinding te maken met elkaar en het management zodat ze inzicht hebben in hoeverre het behalen van strategische doelen in bereik komt.

Agile coaching

Imagine's culture fit

Het aantrekken van het beste talent is voor veel organisaties niet makkelijk, maar wel cruciaal. Daarnaast is het onboarden een centraal onderdeel van het inwerken van nieuwe medewerkers. Wij helpen bedrijven in het aantrekken, onboarden en behouden van digitaal talent waarbij we streven naar behoud en binden en boeien van digitaal talent.