Dominique Hamming

Dominique Hamming

Digital Strategy Consultant & Marketeer

Heb je nog andere verantwoordelijkheden naast je reguliere projectwerk?

Wij werken 20% van onze tijd aan een intern project. Dit zijn projecten waar je je talent(en) voor inzet en Imagine mee helpt groeien. Deze initiatieven kunnen gericht zijn op bijvoorbeeld website development, marketing, performance management en/of talent management. Ik besteed mijn 20% aan marketing en branding initiatieven voor Imagine 🤳🏼
Dominique Hamming